Hôm nay, ngày 04/12/2022 ( Nhằm 11/11/Nhâm Dần ) chùa Cổ Am đã tổ chức “Khóa tu một ngày và lễ Quy Y Tam Bảo” cho hơn 400 quý thiện nam tín nữ gần xa để mọi người cùng kết duyên lành với giáo lý của Đức Phật và có chốn nương tựa tâm linh vững chắc cùng sự gia hộ của mười phương Chư Phật và trở thành một người Phật Tử tinh tấn hộ trì Tam Bảo.
Vào lúc 7h30 sáng, hàng trăm quý vị thiện nam tín nữ đã cùng nhau về tại giảng đường chùa Cổ Am để đăng kí quy y Tam Bảo.

Quy y Tam bảo là nghi lễ của đạo Phật. Đây được coi như điểm khởi đầu của Phật tử đi theo giáo lý đạo Phật. Quy y Tam bảo là đem đời mình nương gởi nơi Phật, Pháp, Tăng, sống theo gương của Phật, y giáo pháp luyện rèn, luyện tâm tánh và vâng lời nhắc nhở của chư Tăng.

Quy y là chúng ta tin vào Phật giáo và chúng ta đã trở thành đệ tử của Tam bảo – Phật, Pháp và Tăng. Tam bảo là ba ngôi quý báu: Phật quý báu, Pháp quý báu, Tăng quý báu. Một khi gặp được Tam bảo, chắc chắn giải thoát được mọi khổ não và tạo cho người một cảnh giới an tịnh, chân thật. Vì thế, Phật, Pháp, Tăng gọi là quý báu. Tam bảo có công dụng tạo ra vô lượng, vô biên phước báu. Quy y là chúng ta tin vào Phật giáo và chúng ta đã trở thành đệ tử của Tam bảo – Phật, Pháp và Tăng.

Tiếp đến vào lúc 8h30 toàn thể đại chúng cùng nhau bước vào thời khóa tụng kinh và đinh kinh hành niệm phật.
Sau khi kết thúc thời khóa tụng kinh, buổi lễ truyền trao quy giới chính thức được diễn ra dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Tâm Thành trụ trì chùa Cổ Am và Chư Tăng bổn tự. Sau đó Đại đức cũng đã có đôi lời chỉ dạy, sách tấn những Phật tử sơ cơ trên bước đường học đạo, Đại đức cũng đã nói rõ hơn về năm giới cho người phật tử tại gia để quý vị phật tử có thể hiểu hơn về năm giới. Để từ đó, người Phật tử có cái nhìn đúng đắn hơn, làm chủ bản thân tránh những điều tội lỗi để hiện đời có được an lạc hạnh phúc, tương lai không sa vào ba đường ác và sanh về cảnh giới an lành.

 
Sau khi kết thúc thời khóa tụng kinh, buổi lễ truyền trao quy giới chính thức được diễn ra dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Tâm Thành trụ trì chùa Cổ Am và Chư Tăng bổn tự. Sau đó Đại đức cũng đã có đôi lời chỉ dạy, sách tấn những Phật tử sơ cơ trên bước đường học đạo, Đại đức cũng đã nói rõ hơn về năm giới cho người phật tử tại gia để quý vị phật tử có thể hiểu hơn về năm giới. Để từ đó, người Phật tử có cái nhìn đúng đắn hơn, làm chủ bản thân tránh những điều tội lỗi để hiện đời có được an lạc hạnh phúc, tương lai không sa vào ba đường ác và sanh về cảnh giới an lành. 
 
Buổi lễ đã kết thúc trong niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng đạo tràng chùa Cổ Am.
 
 
Sau đây là hình ảnh ghi nhận : 

.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *