Thật hoan hỷ vinh dự, sáng hôm nay toàn thể các bạn nhỏ trong khóa tu “Ươm Mầm Đạo Đức lần 2” tại chùa Cổ Am đã được cung đón Hoà thượng Đạo trưởng Tông phong Hoằng Pháp.
Trong chuyến thăm hỏi lần này, Hòa Thượng đã dành những lời khen thưởng tán dương các bạn nhỏ đã về chùa tham dự tu học Khóa Tu và cũng gửi chúc đến các bạn luôn chăm ngoan học giỏi, cố gắng tu học tìm hiểu Phật Pháp để không phụ lòng công ơn Cha Mẹ.
Hình ảnh ghi nhận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *