Pháp Hội Đại Bi – Kết Đàn Và Niệm Ân.

? Hôm nay, ngày cuối cùng của Pháp Hội Đại Bi, ngày để chúng ta ngồi lại và niệm ân đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhân kỷ niệm Khánh Đản của Ngài.
? Như đã thông báo, trong buổi cuối này, chùa đã gửi tặng mỗi người đến dự một vật phẩm đã được trì nguyện.
? Chúc mọi người mùa Phật Đản bình an.
? Nhân đây chùa cũng xin thông báo: 18h00 tối 15/04/AL này chùa sẽ tổ chức Đại Lễ Phật Đản. Quý vị nhớ bớt thời gian để cùng về tham dự nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *