Hòa trong không khí đón mừng ngày Phật đản PL.2566, Các đạo tràng hưởng ứng tinh thần “Người Người Đón Như Lai, Nhà Nhà Mừng Phật Đản” bằng cách khuyến khích tại tư gia Phật tử treo cờ, đèn, băng rôn, làm lễ đài, vườn Lâm tỳ ni…để tri ân và nhớ tưởng đến Đức Thế Tôn – Người khai mở đạo Phật. Nhân dịp này cũng mời Chư Tôn Đức bổn tự tham dự hướng dẫn lễ tắm Phật.

Trên tinh thần đó, sáng ngày 8/4 ÂL, được sự chỉ dạy của trên đại đức trụ trì, chư Tăng bổn tự đã quang  lâm tới đạo tràng của các khu vực trong chúng để hướng dẫn thực hiện nghi thức tắm Phật và có lời sách tấn hàng Phật tử.

Mở đầu buổi lễ là thời tụng kinh Châu Báu, Niệm Ân và Đảnh lễ Chư Phật. Tiếp theo, chư tôn đức Tăng cùng quý Phật tử đã làm lễ tắm Phật theo nghi thức truyền thống. Đại diện chư tôn đức Tăng đã có bài pháp thoại ngắn nói về ý nghĩa sự ra đời của Đức Phật tại thế gian, qua đó sách tấn hàng Phật tử tại gia hãy sống mỗi ngày trong niềm hoan hỷ như ngày đức Phật ra đời, có như vậy thì mỗi ngày trong tâm mỗi chúng ta sẽ luôn có Đức Phật đản sanh.

Cuối cùng chư tôn đức đã gửi lời chúc phúc và khuyến tu tinh tấn đến gia đình Phật tử theo lời Phật dạy trong kinh Pháp cú:

Không làm mọi điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm Ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy.

– Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà – câu 183

………

Chùa Cổ Am

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *