GNO – Sáng 27-3, Đại giới đàn Nghệ Tĩnh đã trang nghiêm cử hành nghi thức tấn đàn truyền giới cho các giới tử tại chùa Diệc (TP.Vinh).

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 1
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Trong không khí thanh tịnh, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương bạch Phật, lễ Tổ, Ban Dẫn thỉnh tác bạch cung an chức sự.

Đàn Tỳ-khiêu cung thỉnh Hoà thượng Thích Thiện Nhơn ngôi Đàn đầu Hoà thượng, Hoà tượng Thích Bảo Nghiêm làm Yết-ma A-xà-lê, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng 7 vị tôn chứng Tăng-già.

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 2
Tam sư truyền giới đàn Tỳ-khiêu

Đàn giới Sa-di cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thọ Lạc làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng 7 vị tôn chứng Tăng-già.

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 3
Tam sư truyền giới đàn Sa-di

Tại buổi lễ, chư tôn đức nghiệp sư của các giới tử thành kính đối trước Hội đồng thập sư tác bạch xin cho đệ tử của mình được thọ lãnh giới pháp. Đại diện giới tử cũng đã dâng lời phát nguyện thọ trì giới pháp, tinh nghiêm giới luật để không phụ chí nguyện xuất gia cũng như ơn giáo dưỡng của thầy tổ.

 Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 4
                                               Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giáo giới

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn Tỳ-khiêu đã ban lời giáo giới. “Một chúng sanh sinh được làm người đã là khó, mà người biết được Phật pháp càng khó hơn. Do vậy, giới tử có mặt nơi giới trường tùng lâm Diệc cổ là người có phước duyên thù thắng, mang sứ mệnh duy trì mạng mạch Phật pháp sau này”, Hòa thượng nhấn mạnh. Hòa thượng khuyến tấn giới tử cần phát tâm dõng mãnh, giữ gìn giới pháp trang nghiêm, thanh tịnh: “Một vị Tỳ-khiêu biết giữ Giới thì ánh sáng của Định và Tuệ sẽ theo đó mà phát sinh, ba nghiệp tham – sân – si được tiêu trừ”.

Hòa thượng cũng tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã nhọc công khai mở Đại giới đàn, giúp người xuất gia có cơ hội thọ giới để mạng mạch Phật pháp được lưu truyền, GHPGVN được phát triển vững mạnh.

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 5
                                                              Tấn đàn truyền giới Tỳ-khiêu

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh hội đủ 3 yếu tố: giới đàn trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành, Hội đồng thập sư đã cử pháp Yết-ma, chính thức tấn đàn truyền giới cho 27 giới tử trong đó có 14 vị thọ Tỳ-khiêu và 12 vị thọ Sa-di.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 6
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 7
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 8
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 9
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 10
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 11
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 12
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 13
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 14
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 15
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 16
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023: 26 giới tử được thọ nhận giới pháp ảnh 17

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023 diễn ra từ ngày 24 đến 27-3 tại chùa Diệc (TP.Vinh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *