Sáng sớm hôm nay ngày 18/09/2022, sau khi thức dậy tất cả quý vị Phật Tử đã vân tập về tại chánh điện chùa Cổ Am để cùng tiếp tục thực hành thời khóa công phu khua ” Sám Địa Xúc ” và đi kinh hành niệm Phật.

Với pháp môn trên tinh thần từ bi và dễ dàng áp dụng cho toàn thể mọi người, BTC khóa tu đã tiếp tục thực hành thời khóa ” Sám Địa Xúc ” để tiếp thêm năng lượng bình an tới cho quý vị Phật Tử đồng thời qua đây cũng giúp thêm cho quý vị có tâm bồ đề kiên cố vững chãi và thân tâm luôn được an lạc tiến tới Phật quả chánh đăng chánh giác trên con đường giác ngộ.

Đến 8h00 cùng ngày, quý vị Phật Tử đã cùng nhau vân tập về tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Cổ Am để cung nghinh Chư Tôn Đức bước vào thời khóa trì tụng kinh ” Đại Thừa Vô Lượng Thọ ” và trì niệm danh hiệu danh hiệu Phật.

Vào buổi trưa cùng ngày, quý vị Phật Tử cũng thực hành nghi thức ” Cúng Quá Đường ” trước khi thọ trai.
Nghi thức Cúng Quá Đường trong thiền môn, được xem là nghi thức dùng cơm trong chánh niệm, áp dụng cho tất cả các bữa ăn khác, hành giả cần phải thuộc lòng các bài kệ chú để áp dụng trong bữa ăn để giúp mình giữ gìn chánh niệm, không tạp tưởng, mơ màng trong lúc ăn là mục đích chính.
 
Hình ảnh ghi nhận :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *