Để mọi người cùng kết duyên lành với giáo lý Phật Đà và có chốn nương tựa tâm linh vững chắc cùng sự gia hộ của mười phương Chư Phật. Những ngày cuối trong tháng Vu Lan Báo Hiếu là cơ hội dành cho quý vị thiện nam tín nữ đem công đức hồi hướng cho bậc sanh thành và trở thành một người Phật Tử tinh tấn hộ trì Tam Bảo.

Vào lúc 7h30 sáng, ngày 21/08/2022 ( Nhằm 24/7/ÂL ) hàng trăm quý vị thiện nam tín nữ đã cùng nhau về tại giảng đường chùa Cổ Am để đăng kí quy y Tam Bảo. Đối với một người mới tu hay những người muốn tìm hiểu giáo lý của đức Phật thì Quy Y Tam Bảo chính là thời điểm để đánh dấu trở thành một người Phật tử chân chánh. Bắt đầu từ đây thì họ đã đặt cho mình một cột mốc quan trên con đường giác ngộ giải thoát.

Buổi sáng sau khi đã đăng ký xong thì các giới tử vân tập vào giảng đường để bắt đầu bước vào thời khóa tụng kinh ” Vu Lan Và Báo Hiếu “. Tiếp đến dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Quảng Thiện Tuấn cùng chư Tăng trong tự đã hướng dẫn cho các giới tử về những oai nghi tế hạnh được thể hiện qua các hành động của người phật tử khi đến chùa như chắp tay, xá chào, lễ lạy hay đi đứng. Đây là một việc làm hết sức cần thiết và bổ ích đối  với một người con Phật bởi vì không phải ai cũng có nhân duyên để tham dự khóa tu để học oai nghi tế hạnh của một người con Phật.

Sau đó, buổi lễ truyền trao quy giới chính thức được diễn ra dưới sự chứng minh của ĐĐ. Trụ trì Thích Tâm Thành cùng chư Tăng bổn tự. Thay mặt chư Tăng hiện diện, ĐĐ. Thích Tâm Thành đã truyền thọ Tam quy và Ngũ giới cho các giới tử.

Cuối cùng ĐĐ. Trụ Trì đã có đôi lời sách tấn hàng Phật tử sơ cơ trên bước đường học đạo nhằm nêu cao tinh thần hiếu hạnh của mỗi người con Phật nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu và cùng với đó Đại đức cũng đã giải thích về mục đích, ý nghĩa của năm giới mà hàng phật tử đã thọ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Hình ảnh ghi nhận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *