Sau gần 1 tuần tập trung tại giới trường Chùa Diệc, Quý chú Chùa Cổ Am và Chùa Phúc Lạc (là đệ tử xuất gia của Đại đức Trụ trì Thích Tâm Thành) tham gia xin thọ giới Sa Di đã được đắc giới vào ngày 08/04/2019 (nhằm ngày 04/03/Kỷ Hợi).

Giới đàn vinh dự được cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN làm đàn đầu Hòa thượng để truyền giới cho các giới tử; Ngôi Giáo thọ A Xà Lê được cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Ngôi Yết Ma A Xà Lê được cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

Bảy vị trưởng lão tôn chứng gồm: Đệ nhất tôn chứng là Thượng tọa Thích Quảng Hà – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định; Đệ nhị tôn chứng là Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Trưởng ban Văn hóa TW GHPGVN, phó trưởng ban thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Đệ tam tôn chứng là Thượng tọa Thích Thanh Phong – Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN; Đệ tứ tôn chứng là Thượng tọa Thích Thanh Kim – phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Đệ ngủ tôn chứng là Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch kiêm chánh thư Ký HĐTS GHPGVN; Đệ lục tôn chứng là Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng Pháp TWGHPGVN, Phó trưởng ban thường trực GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Đệ thất tôn chứng là Đại đức Thích Chánh Thành – Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV có 29 giới tử tham gia thọ giới, trong đó có 10 giới tử xin thọ giới Tỳ Kheo, 19 giới tử xin thụ giới Sa Di. (Chùa Cổ Am có 5 chú xin thọ giới Sa Di, chùa Phúc Lạc có 4 chú xin thọ giới Sa Di)

Xin giới thiệu một vài hình ảnh tại giới trường của quý chú chùa Cổ Am và chùa Phúc Lạc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *