Ngày 24/04/2022 ( nhằm 24/03 Nhâm Dần ), tại Chùa Cổ Am ( Minh Châu – Diễn Châu – Nghệ An ) đã khai mở “Pháp hội chuyên trì Chú Đại Bi” cầu quốc thái dân an mừng ngày khánh đản Đức thế tôn năm 2022

    Vào lúc 19h30 cùng ngày , Pháp hội được diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Trên chánh điện, mỗi Phật tử đến tham dự được nhận 1 chiếc đèn dầu tượng trưng cho trí tuệ của bản thân. Sau mỗi thời Pháp hội hằng đêm, đèn dầu sẽ được dâng lên Tam Bảo và được chư Tăng bảo hộ, châm dầu đợi ngày Pháp hội kế tiếp sẽ nhận lại và tiếp tục Trì niệm.

Pháp hội được diễn ra lúc 19h30 từ đây cho đến ngày 30/03/AL.

Công năng của thần chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

– Được 15 điều lành:

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp được bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa thuận thương yêu, 9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Có của báu không bị cướp đoạt, 12. Cầu gì đều được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 14. Được gặp Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

– Không bị 15 thứ hoạnh tử:

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 3. Chết vì oan gia báo thù, 4. Chết vì chiến trận, 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết vì bị thuốc độc, 9. Chết vì trùng độc làm hại, 10. Chết vì điên loạn mất trí, 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì người ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 15. Chết vì tự tử.

Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chùa Cổ Am:0769080999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *