Vừa qua, tại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI, chùa Cổ Am và chùa Phúc Lạc có 12 chư Tăng tham dự giới đàn thọ Tỳ Kheo giới và Sa Di giới. Giới đàn diễn ra từ ngày mùng 03/02N/Quý Mão đến Mùng 06/02N/Quý Mão với 27 giới tử tham gia.

Chùa Cổ Am và chùa Phúc Lạc vinh dự có gần 1/2 số lượng giới tử tham dự Giới đàn. Vinh dự hơn, khi những giới tử đạt thủ khoa của Sa di và Tỳ kheo đều là chư Tăng chùa Cổ Am và chùa Phúc Lạc.

Thay mặt Ban Văn hóa – Truyền thông của chùa, xin gửi lời chúc mừng đến 12 chư Tăng đã được giới thể tròn đầy tại Giới đàn Nghệ Tĩnh. Chúc quý thầy luôn được thân khỏe tâm an, tri tuệ sáng suốt, sở học luôn thăng tiến để tiếp bước chư Tăng đi trước, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai.

Sau khi kết thúc Giới đàn, theo tinh thần tri ân thầy Tổ, quý thầy đã trở về chùa Phúc Lạc, chùa Cổ Am để đảnh lễ chư Phật, chư Tổ và đảnh lễ trên Đại đức Trụ trì.

Thay mặt chư Tăng, Ban biên tập cũng xin gửi lời tri ân đến các đạo tràng Phật tử của 2 chùa đã cúng dường những vật thực trong suốt 3 ngày chư Tăng tham dự Giới đàn. 

 Hình ảnh ghi nhận:

                                                        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *