Ngày 08/05/2022 ( nhằm ngày 08/04 nhâm dần) nhân mùa Phật Đản tại chư tăng chùa Cổ Am và Phật tử đã tổ chức lễ phóng sinh và thiết vàng vào tượng Phật.

Không tội ác nào bằng sát sinh, không phước báo nào bằng phóng sinh. Mạng sống là quý giá dù là người hay các loài động vật khác đều tham sống sợ chết. Cho nên trong giới thứ nhất của người Phật tử, đức Phật khuyên không được sát sinh, nếu thực hành thêm phóng sinh sẽ giúp chúng ta mau tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng các phước lành. Nhận thức được điều này nên chư Tăng chùa Cổ Am nhần ngày Phật đản đã vận động quý Phật tử phát tâm phóng sinh, nguyện đem công đức này hồi hướng gia đạo bình an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

 

Chùa Cổ Am

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *