Sáng 29/05/AL (19/07/2020), Nhân dịp chư Tăng làm lễ Bố tát cuối tháng, Phật tử chùa Cổ Am đại diện Phật giáo huyện Diễn Châu cùng đại diện Phật tử chùa Phúc Lạc và chùa Phật tích (huyện Nghi Lộc) đã đến đảnh lễ, cúng dường Chư tăng ni tại hạ trường chùa Đại Tuệ và hạ trường chùa Cần Linh.

Hàng năm, Chư tôn đức Tăng ni dành ra 3 tháng An Cư để trau dồi giới định tuệ. Vào thời điểm này, Hai chúng Phật tử tại gia thường sẽ đến lễ bái, nghe giảng và cúng dường hộ trì Tam Bảo.

Cúng dường mùa an cư kiết hạ không chỉ là thiện nguyện, hơn thế nữa, đó còn là việc làm lưu truyền Phật pháp trong xã hội bận rộn ngày nay, hướng mọi người gieo duyên Phật pháp, giúp mạng mạch Phật pháp trường tồn theo thời gian.

Một vài hình ảnh ghi nhận:

BBT Website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *