Ngày 07/06/2020 (Nhằm 16/04N/Canh Tý), Chùa Cổ Am tổ chức tu Một ngày và lễ kỳ siêu hương linh sản nạn thai nhi với sự tham dự của đông đảo thiện nam tín nữ trên đại bàn tỉnh Nghệ An.

Tại ngày tu, Ban tổ chức cung thỉnh Đại đức Thích Đạo Duyệt – Trụ trì chùa Ninh Tảo, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hướng dẫn Phật pháp cho bà con qua thời pháp thoại nói về Ngũ giới.

Vì ngày tu hôm nay kết hợp với lễ kỳ siêu vong linh sản nạn thai nhi nên Ban tổ chức dành nhiều thời gian cho bà con Phật tử tụng kinh Đại Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Cuối giờ chiều, sau thời công phu, Đại chúng đồng tập trung ra đàn tràng để cùng hồi hướng cho các hương linh sớm được sanh về cảnh giới an lành.

BBT Website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *