LỄ SÁM HỐI TỐI 14/04/AL
Tháng Phật Đản, kính chúc quí vị vô lượng an lạc, luôn được sự gia hộ của mười phương Chư Phật.
Một số hình ảnh ghi nhận:
CHÙA CỔ AM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *