? Tối ngày 10/03/2022 (nhằm ngày mùng 8/2 năm Nhâm Dần), Đại Đức Thích Tâm Thành cùng chư tăng bổn tự đã tổ chức lễ hoa đăng, kính mừng kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chân lý, hướng đến một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn.

?Trong không khí trang nghiêm và ấm cúng kính mừng kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, Đại Đức đã có buổi trò chuyện chia sẻ và nhấn mạnh ý nghĩa xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa.

??‍♂️Là những người con Phật không ai lại có thể quên được ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch là ngày xuất gia của Đấng Giác ngộ. Tuy ngài không phải là người đầu tiên đi tu (trước đó có những vị Sa-môn, Bà-la-môn) nhưng việc Thái tử vượt thành đi tầm đạo đã khai thị cho nhân loại một chân lý nhiệm mầu: “Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Do vậy, người Tu sĩ phải nhận thức được ý nghĩa của việc xuất gia và mong cầu thoát khỏi Tam giới mới báo được ân đức sâu dày của Phật. Đó cũng là những ý nghĩa quan trọng của ngày kỷ niệm Phật xuất gia.

“Trời tối nhân gian mờ mịt quá

Giờ này Thái tử định đi đâu.

Chính vì trời tối nên ta phải

Đi để tìm ra ánh Đạo mầu

Ngày mai sẽ có bao người khóc

Ly biệt thương ngài nỗi khổ đau

Ta sẽ trở về khi thấy đạo

Giải thoát nhân gian vạn nẻo sầu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *