Sáng ngày 22 Tháng Giêng năm Quý Mão, Chùa Cổ Am tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo cho hơn 500 thiện nam tín nữ trở thành Phật tử tại gia nhân dịp đầu xuân năm mới.

Lễ Quy Y Tam Bảo là nghi lễ của đạo Phật, điều kiện đầu tiên để mọi người trở thành Phật tử tại gia. Đây được coi như điểm khởi đầu của Phật tử đi theo giáo lý đạo Phật. Quy y Tam bảo là đem đời mình nương gởi nơi Phật, Pháp, Tăng, sống theo gương của Phật, y giáo pháp luyện rèn, luyện tâm tánh và vâng lời nhắc nhở của chư Tăng.

Quy y là chúng ta tin vào Phật giáo và chúng ta đã trở thành đệ tử của Tam bảo – Phật, Pháp và Tăng. Tam bảo là ba ngôi quý báu: Phật quý báu, Pháp quý báu, Tăng quý báu. Một khi gặp được Tam bảo, chắc chắn giải thoát được mọi khổ não và tạo cho người một cảnh giới an tịnh, chân thật. Vì thế, Phật, Pháp, Tăng gọi là quý báu. Tam bảo có công dụng tạo ra vô lượng, vô biên phước báu. Quy y là chúng ta tin vào Phật giáo và chúng ta đã trở thành đệ tử của Tam bảo – Phật, Pháp và Tăng.

Trước lễ Quy Y Tam Bảo, các thiện nam tín nữ được nghe quý thầy chỉ dạy về uy nghi và những điều căn bản mà người Phật tử tại gia khi đến chùa cần biết.
Đúng 9h00, Đại đức Thích Tâm Thành – Trụ trì chùa Cổ Am cùng chư đại đức Tăng đăng đàn truyền trao Tam Quy – Ngũ Giới cho các thiện nam tín nữ chính thức trở thành Phật tử tại gia. Là người cận sự nam nữ trong nhà Phật.
 
Hình ảnh ghi nhận :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *