Tối hôm nay, vào lúc 19h20 ngày 24/10/2022 ( Nhằm ngày 29/9/ Nhâm Dần ) hàng trăm quý vị Phật Tử đã có thiện duyên tề tựu về tại chùa Cổ Am để tham dự ” Khóa lễ tụng kinh sám hối và đảnh lễ danh hiệu Phật ” tại Đại Hùng Bảo Điện của chùa.

Vào lúc 19h20 dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Quảng Thiện Trí cùng chư Tăng Bổn Tự toàn thể đại chúng đã bước vào thời tụng kinh sám hối và đảnh lễ danh hiệu chư Phật. Sau đó toàn thể thiện nam tín nữ hiện tiền đã được ĐĐ. Thích Quảng Thiện Tuấn nhắc lại Ngũ Giới của một người phật tử tại gia, tiếp theo là thời khóa ngồi thiền để tất cả đại chúng được trở về với thân tâm cảu mình và lạc trú trong giây phút hiện tại. Trước khi kết buổi lễ sám hối ĐĐ. Thích Quảng Thiện Tuấn Đã có buổi pháp thoại ngắn để nói rõ hơn về ý nghĩa của buổi lễ sám hối.

 

Hình ảnh ghi nhận :  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *