Ngày (13,15 và 16/04/2010), hàng trăm Phật tử bổn tự và khách tham quan tựu trung về chùa Hoằng Pháp tham gia buổi phóng sinh.
Ngoài các hoạt động Phật sự diễn ra theo lịch định của chùa, việc phóng sinh một tháng hai lần hoặc những ngày khác đột xuất trong tuần cũng được xem như một hoạt động Phật sự thiết thực, nhằm biểu hiện tinh thần hiếu sinh trong đạo Phật.
Theo kinh Phạm Võng, quyển hạ, chúng ta nên phát lòng từ, khởi tâm thương xót các chúng sinh đang bị giam cầm khổ đau mà phát tâm phóng sinh. Theo kinh dạy, tất cả người nam đều là cha ta, tất cả người nữ đều là mẹ ta, đời đời kiếp kiếp có thể ta là con của họ; cho nên, tất cả chúng sinh trong sáu nẻo đều là cha mẹ chúng ta. Do vậy, khi thấy người khác giết hại chúng, ta phải dùng phương tiện cứu độ chúng, giải thoát cho chúng.
Như những lần phóng sinh trước, cá và lươn là hai loại sinh vật chủ yếu của đợt phóng sinh này. Theo lời của ĐĐ. Thích Giác Trí – người phụ trách chính của những đợt phóng sinh – tổng số tiền phóng sinh 3 ngày này là 70 triệu; trong đó, số cá phóng sinh hơn 3 tấn, riêng lươn khoảng 6 tạ.
Gởi lòng thành ngang qua những lời cầu nguyện vì một tâm nguyện, ước muốn riêng tư, đa số thành viên tham gia buổi phóng sinh sáng nay đều hướng tâm thành kính. Sau phần nghi thức tụng kinh chú nguyện của quý thầy, số cá và lươn phóng sinh được nhanh chóng chuyển lên xe tải và đưa ra sông thả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *