Ngày 21/06/2022 (nhằm 23/05 Nhâm Dần), Khóa tu Mùa hè – Xuất gia gieo duyên dành cho các bạn độ tuổi thiếu nhi tại chùa Cổ Am đã chính thức khai khóa.
Vào lúc 16h00, Buổi lễ Thế Phát Xuất Gia Gieo Duyên chính thức được diễn ra, 40 thiện nam tử đã thành kính, trang nghiêm cung nghinh trước Chư Tôn Đức Tăng quang lâm Chánh Điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật.
Sau phần giới thiệu chương trình, tuyên bố lý do, đại diện các thiện nam tử đối trước chư Tôn đức dâng lời tác bạch cầu pháp. Sau đó, ĐĐ Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am đã có đôi lời khai đạo. Các thiện nam tử đồng thanh dâng lời phát nguyện xuất gia.
Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, nghi thức thế phát xuất gia được cử hành. Tiếp đó, ĐĐ Trụ Trì đã ban lời sách tấn đến các thiện nam tử xuất gia gieo duyên. Thật là duyên lành quý báu cho những ai được trở thành một bậc xuất gia thực thụ. Thầy đã tán thán tinh thần xuất gia gieo duyên nơi các bạn nhỏ, các bạn biết vào chùa học sống đời phạm hạnh, thực tập những oai nghi của người xuất sĩ. Đây là điều kiện các bạn sống trong môi trường đạo đức, rèn luyện ý chí, nghị lực, định hướng con đường tốt trong khoảng thời gian tu học nơi đây. Mong các bạn nhỏ hãy nghe lời dạy của quý Thầy, quý Cô, xứng đáng là một người xuất gia biểu hiện ở giữ gìn oai nghi, tinh tấn tu tập, lời nói ôn hòa, dễ thương.
Các thiện nam tử đã nói lên lời cảm tạ đối với chư Tôn đức Tăng. Hình ảnh quý Thầy xuống tóc cho các thiện nam tử đã khép lại lễ thế phát xuất gia.
Buổi tối cùng ngày, Chư Tăng bổn tự cùng với các bạn đã khai khóa thời công phu “ Kinh Địa Tang Bồ Tát bổn nguyện”.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hình ảnh ghi nhận :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *