Vào ngày 16/07/2022, Chùa Cổ Am đã long trọng tổ chức khóa xuất gia gieo duyên trong một tuần cho các thiện nam tử từ 14 đến 50 tuổi.
Khóa xuất gia gieo duyên tại chùa Cổ Am là cơ hội quý báu dành cho các Phật tử tại gia tạm gác trần duyên, thực tập theo hạnh của quý chư Tăng trong thời gian ngắn.
Đây còn là dịp để nâng cao nhận thức Phật pháp và là cơ hội để các Phật tử được tìm hiểu chuyên sâu về giáo lý Phật Đà.
Tất cả các thời khóa tu học đều áp dụng theo thời khóa thường nhật của chư Tăng. Ngoài ra, các Giới tử còn được quý thầy chỉ dạy chi tiết về phương pháp hành trì của người xuất gia.
Đây là năm thứ 2 chùa tổ chức khóa xuất gia gieo duyên cho các thiện nam tử trên 14 tuổi.
Khoá xuất gia gieo duyên kỳ này được tổ chức từ ngày 16/07/2022 đến 22/07/2022.
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
 
Hình ảnh ghi nhận :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *