Với nguyện vọng kết nối thiện duyên, nhằm gieo trồng cội phúc đến quý vị thiện nam tín nữ Phật tử, chùa Cổ Am trang nghiêm tổ chức khóa chuyên tu “Tịnh Hóa Thân Tâm” – lần thứ 10, được bắt đầu từ ngày 08/04/2023 đến ngày 09/04/2023 (nhằm ngày 18/02 nhuần – 19/02 nhuần/ Quý Mão).
 
 
Trước đó, 16 giờ chiều ngày 08/04/2023 (nhằm 18/02 nhuần/ Quý Mão), các khóa sinh đã trở về chùa Cổ Am để đăng ký khóa tu và nhận thẻ. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhập khóa, quý Phật tử tập trung tại trai đường để dùng cơm chiều.
Tiếp đến, đại chúng cùng nhau vân tập lên Đại Hùng Bảo Điện để dâng lời phát nguyện tu học và hành trì mật chú. Sau đó, quý vị thiện nam tín nữ Phật tử cùng Chư tôn đức tiếp tục thời khóa tụng kinh và kinh hành, niệm Phật.
Kết thúc thời khóa công phu, Đại đức Thích Quảng Thiện Tuấn đã hướng dẫn quý hành giả ngồi thiền buông thư, thả lỏng thân thể, điều hòa hơi thở, an trú trong chánh niệm và tỉnh thức.
Kết thúc một buổi tu học. Khóa chuyên tu “Tịnh Hóa Thân Tâm” sẽ tiếp diễn đến hết ngày mai qua nhiều chương trình quan trọng như: Lễ An Thai – Cầu tự – lễ khoán Đồng Tử và Đàn tràng cầu siêu nhân Tết Thanh Minh,… xin mời quý Phật tử đón xem những bản tin tiếp theo.
Hình ảnh ghi nhận:
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *