Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng cho Phật tử được truyền hình trực tiếp từ giảng đường chùa Huê Nghiêm – Thành phố Thủ Đức, bắt đầu từ 8h30 sáng ngày 5-3-2022

Giác Ngộ TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *