Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người vô tình hoặc cố ý đã tước đi quyền được sống của những sinh linh bé bỏng khi đang còn trong bụng mẹ. Các sinh linh ấy chưa kịp mở mắt nhìn cuộc đời đã phải ra đi mang theo bao hờn giận, oán trách. Điều này đã khiến cho sợi dây oan trái càng thêm thắt chặt, con người khó lòng giải trừ hết được, chỉ mong nương tựa vào đức từ bi, nước cam lồ của mời phương chư Phật mới giải hết nỗi oan trái này.Với tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui, đạo Phật không những đem lại an lạc, hạnh phúc cho những người còn sống mà còn giác ngộ siêu thoát cho những hương linh được về cõi an lành. Với mong muốn giúp các vong linh thai nhi sản nạn nương theo cửa Phật ngõ hầu vãng sanh về cảnh giới an lành, chùa Cổ Am đã tổ chức Đàn tràng siêu độ chư hương hương linh sản nạn thai nhi vào sáng 09/06/2019 (nhằm ngày 07/05/Kỷ Hợi)

Một vài hình ảnh ghi nhận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *