Nhận Lời mời của Đại đức Thích Tâm Quang, Sáng ngày 28/06/2020, Đại đức Thích Tâm Thành – Trụ trì chùa Cổ Am đã đến tham dự lễ khởi công xây dựng Đại hùng Bảo điện chùa Đăng Pháp – tỉnh Bình Phước.
Được biết, Đại đức Thích Tâm Quang là sư đệ đồng môn của Đại đức Trụ trì chùa Cổ Am. Sau thời gian tu học tại chùa Hoằng Pháp – Tp.HCM, Đại đức Tâm Quang được Thượng toạ Viện chủ Chùa Hoằng Pháp cử đến chùa Đăng Pháp gieo duyên và Trụ trì tại đây.
BBT Website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *