Chiều ngày 31/05/2022 (nhằm 02/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Thành, Trụ trì chùa Cổ Am, Nghệ An cùng thành viên Hội Từ thiện Tâm Bồ Đề đã có mặt tại trường THPT Diễn Châu 3 trao tặng quỹ học bổng “Nâng Bước Nhân Tài” cho 40 em học sinh tại nơi đây.

 

Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng

 

Trong năm học này, trường có một bạn đoạt Huy chương Bạc Olympic toán quốc tế, một bạn giải Nhất học sinh giỏi toán cấp Tỉnh, nhiều bạn là học sinh giỏi toàn diện. Quỹ học bổng được trao cho 39 bạn đứng đầu 39 lớp và 1 bạn học sinh hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Quỹ học bổng “Nâng Bước Nhân Tài” là quỹ khuyến học khuyến tài do ĐĐ. Thích Tâm Thành lập nên nhằm động viên tinh thần học tập cho các em học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ở những trường được quỹ học bổng tài trợ, mỗi lớp sẽ chọn ra một bạn học sinh học giỏi nhất ở mỗi học kỳ để nhận phần học bỗng này.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng Nâng Bước Nhân Tài - Trường THPT Diễn Châu 3
Chùa Cổ Am

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *