Tối ngày 15/04/2022 (nhằm 15/03 Nhâm Dần) hàng nghìn quý thiện nam tín nữ đã về tại chùa Phúc Lạc (Nghi Thạch – Nghi Lộc – Nghệ An) để tham dự buổi lễ Quy y Tam bảo lần thứ Nhất năm 2022 và Lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh.

Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh

 

Vào lúc 19h00, buổi lễ Quy y Tam bảo được diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Tại đây, mọi người đã được học về oai nghi thể hiện qua hành động của một người Phật tử khi đến chùa như: chấp tay, xá chào, lễ lạy,…

Tiếp đến, buổi lễ truyền trao quy giới chính thức được diễn ra dưới sự chứng minh của chư Tăng tại bổn tự, thay mặt chư tăng hiện tiền ĐĐ. Thích Tâm Thành, Trụ trì chùa Phúc Lạc đã truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho gần 500 thiện tín. Bên cạnh đó Đại đức cũng đã có đôi lời chỉ dạy, sách tấn những Phật tử sơ cơ trên bước đường học đạo. Để trở thành một người Phật tử chân chính thì phải Quy y Tam bảo và thọ trì năm giới, nghĩa là quay về nương tựa ba ngôi báu: Phật , Pháp, Tăng và cố gắng giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức căn bản : Không Sát sanh, không Trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất gây say nghiện thì sẽ được hạnh phúc, an lạc, giải thoát trong hiện đời và mai sau.

Tối cùng ngày, noi theo hạnh từ bi, chư Tăng và Phật tử đã thiết lập đàn tràng trang nghiêm cùng dâng lời chú nguyện đến cho chúng sinh các cõi. Nguyện cho tất cả chư vị hương Linh nương theo oai thần của Tam bảo và về được với cảnh giới an lành.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh
Chùa Phúc Lạc: Lễ Quy y Tam bảo và lễ cầu siêu chư vị hương linh nhân tiết Thanh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *